قطره گوش

لطفا به این کالا امتیاز بدهید

قطره گوش

توضیحات

قطر گوش فلامینگو برای سگ و گربه

برای جلوگیری از رفتن اب داخل گوش و جلو گیری از عفونت های گوش