مالت دین بستس

لطفا به این کالا امتیاز بدهید

مالت دین بستس

توضیحات

مالت برای جلوگیری از جمع شدن گلوله هلی مویی در معده و دفع ان